SERVICE

Zonterapi
Är en traditionell vårdform som grundar sig i att kroppen reflekteras i miniatyrform till resten av kroppen, speciellt i fotbladet. Zonterapeutiska metoder har sannolikt i olika former existerat mycket länge inom olika folkmediciner. Tekniken har dokumenterats i Kina ca 2440 f. Kr och har beskrivits av Nubiska faraoner sedan år 2330 f. Kr. Doktor William Fitzgerald (1872-1942) uppfann refleksologin på nytt genom att använda zonterapi som en form av anestesiologi. Fitzgeralds lärling massör Eunice Ingham utvecklade tanken vidare och utvecklade en teknik han kallade för kompressionsmassage.

Modern reflexologi
Är helkropps zonterapi. Karl-Axel Lind har utvecklat metoden i Sverige. I modern reflexologi behandlas alla reflexpunkter i kroppen.

Shamanistisk healing 
Är en traditionell form av energimedicin som använts i över 5000 år runtom i världen. Enligt shamanismen beror många sjukdomar och problem av en obalans som finns i kroppen. Med shamanistisk healing återställs balansen.